Logowanie do poczty

Roundcube - polecana na codzień

Usermin - z możliwością ustawienia sobie filtrów, antyspamu itd.

Ustawienie klienta pocztowego

Poniższe informacje są używane dla programów typu Thunderbird, Outlook czy ustawienia poczty na smartfonie.

Poczta wychodząca

Serwer SMTP: shared111.mvps.eu (proszę nie podawać własnej domeny: zadziała, ale regularnie będą wyświetlane komunikaty o błędach certyfikatów szyfrujących)

Port SMTP: 25

Szyfrowanie: STARTTLS lub TLS

Autoryzacja/uwierzytelnianie: Zwykła lub PLAIN

Nazwa użytkownika: nadana nazwa użytkownika w formie użytkownik.konto (proszę nie wpisywać swojego adresu email)

Hasło: nadane hasło

Poczta przychodząca

Protokół: IMAP

Serwer IMAP: shared111.mvps.eu (proszę nie podawać własnej domeny: zadziała, ale regularnie będą wyświetlane komunikaty o błędach certyfikatów szyfrujących)

Port IMAP: 143

Szyfrowanie: STARTTLS lub TLS

Autoryzacja/uwierzytelnianie: Zwykła lub PLAIN

Nazwa użytkownika: nadana nazwa użytkownika w formie użytkownik.konto (proszę nie wpisywać swojego adresu email - nie zadziała)

Hasło: nadane hasło

Alternatywny port dla poczty wychodzącej

Niektórzy dostawcy internetu, VPN-y itp. blokują połączenia do portu 25 który używamy do wysyłania poczty. W przypadku napotakania problemów z wysyłaniem poczty, proszę przetestować alternatywną konfigurację:

Serwer SMTP: shared111.mvps.eu (proszę nie podawać własnej domeny: zadziała, ale regularnie będą wyświetlane komunikaty o błędach certyfikatów szyfrujących)

Port SMTP: 997

Szyfrowanie: SSL lub TLS

Pozostałe parametry jak powyżej.

Wsparcie techniczne

kontakt